2023 දී SG Gaming සමඟ හොඳම සජීවී කැසිනෝ 10

SG Gaming යනු කැසිනෝ සඳහා ප්‍රමුඛතම මෘදුකාංග සමාගමකි. ඔවුන් විශාල විවිධ නිෂ්පාදන සපයයි. මේවාට ක්‍රීඩා ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ ගෙවීම් කියෝස්ක් මෘදුකාංග ඇතුළත් වේ. සමාගම මුලින්ම පළතුරු යන්ත්‍ර නිෂ්පාදකයින් ලෙස ආරම්භ කරන ලදී, 1968 දී Barcrest නමින්. එතැන් සිට, ඔවුන් මෙම කර්මාන්තය තුළ සුප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයින් බවට වර්ධනය වී ඇත.