2023 දී Playson සමඟ හොඳම සජීවී කැසිනෝ 10

Playson යනු iGaming කර්මාන්තයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් 2012 දී ආරම්භ කරන ලද කැසිනෝ මෘදුකාංග සැපයුම්කරුවෙකි. ක්‍රියාකරු ඔවුන්ගේ අන්තර් ක්‍රියාකාරී තව් ක්‍රීඩා සඳහා ප්‍රසිද්ධය, නමුත් ඔවුන් ප්‍රීතිමත් පෝකර් සහ මේස ක්‍රීඩා විසඳුම් ද ලබා දෙයි. ඔවුන්ගේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන නිර්මාණ වන්නේ මත් කරවන තේමා සමඟ එන Treasures of Tombs, Spellcraft සහ Taiga ය.