2023 දී Leander Games සමඟ හොඳම සජීවී කැසිනෝ 10

Leander Games යනු 2007 වසරේ සිට ව්‍යාපාරයේ යෙදී සිටින ආර්ජන්ටිනාවේ කැසිනෝ මෘදුකාංග සැපයුම්කරුවෙකි. අභ්‍යන්තර ක්‍රීඩා විසඳුම් නිෂ්පාදනය කිරීමට අමතරව, ක්‍රියාකරු LeGa වේදිකාව වැඩිදියුණු කිරීමට වැඩි කාලයක් ගත කරයි. මෙම විසඳුම ක්‍රියාකරුවන් 40 ක් සහ සූදු හවුල්කරුවන් අටක් ඒකාබද්ධ කරයි. ඒ කියන්නේ එක දෙයක් විතරයි; අවසාන පරිශීලකයාට හොඳම දේ හැර වෙන කිසිවක් නොලැබේ.