2023 දී Igrosoft සමඟ හොඳම සජීවී කැසිනෝ 10

Igrosoft යනු සූදු කර්මාන්තය සඳහා ප්‍රමුඛ රුසියානු මෘදුකාංග සංවර්ධකයෙකි. ඔවුන් අද්විතීය රුසියානු සූදු වෙළෙඳපොළ, සහ එහි සුවිශේෂතා හුරුපුරුදු ය. ඔවුන් මෙම තාක්ෂණයට සහය දක්වන ඕනෑම බ්‍රවුසරයක ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අන්තර්ජාලය සඳහා ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා අනුවර්තනය කිරීමට නවතම තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. ඔවුන් ස්ලොට් යන්ත්ර සඳහා පුවරු විශේෂඥයි.