2023 දී Edict (Merkur Gaming) සමඟ හොඳම සජීවී කැසිනෝ 10

ආඥාව හරහා නිර්මාණය කරන ලද ක්‍රීඩා මර්කූර් අන්තර්ක්‍රියාකාරී GmbH විසින් පමණක් විකුණනු ලැබේ. මෙම සමාගම ජර්මනිය පුරා එහි වර්ගයේ වඩාත්ම ජනප්රිය ලෙස සැලකේ. එය යුරෝපීය කැසිනෝ වෙළඳපොළ පුරා ද ප්‍රසිද්ධය. වෙළඳ නාමය විශේෂයෙන්ම ස්ලොට් ක්‍රීඩා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. මර්කූර් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ලකුණක් ලෙස සලකනු ලබන අතර එබැවින් එය තරමක් ලාභදායී වේ.