2022 දී Cryptologic (WagerLogic) සමඟ හොඳම Live Casino 10

Cryptologic යනු කැසිනෝ මෘදුකාංග සපයන පැරණිතම සැපයුම්කරුවන්ගෙන් එකකි. ඔවුන් මුලින් කැනඩාවේ සිටි නමුත් පසුව අයර්ලන්තයට මෙහෙයුම් ගෙන ගොස් ඇත. WagerLogic යනු Cryptologic හි අනුබද්ධිත ආයතනයකි. ඔවුන්ගේ අරමුණ වූයේ බලපත්‍ර ලබා දීමයි. කෙසේ වෙතත්, පසුව ඒවා විකුණා ඇත. මෘදුකාංගය වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ slot games ධාවනය කිරීමටයි.