හොඳම Casumo Affiliates සජීවී කැසිනෝ s

Casumo Casino එහි නිල කැසිනෝ අනුබද්ධ වැඩසටහනක් වන Casumo Affiliates හරහා iGaming ලෝකයේ ප්‍රමුඛත්වය ලබා ගනී. මෙම අනුබද්ධ වැඩසටහන ක්‍රීඩකයන්ගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විවිධ වික්‍රමාන්විත ප්‍රවර්ධන උපාය මාර්ග භාවිතා කරයි පුළුල් පරාසයක ක්රීඩා ජනප්‍රිය මෘදුකාංග සපයන්නන් විසින් බලගන්වයි.

Casumo අනුබද්ධ සමාගම් සමඟ ලියාපදිංචි වී එහි කැසිනෝ සන්නාමය වෙත ක්‍රීඩකයින් ගෙන එන අනුබද්ධිතයන් ආදායම් කොටස් සැලැස්ම මත ජීවිත කාලය සඳහා කොමිස් උපයා ගනී. මෙයින් සරලව අදහස් වන්නේ ක්‍රීඩකයින් කැසිනෝ ශාලාවේ ක්‍රීඩා කරන තාක් කල් අනුබද්ධිත ක්‍රීඩකයන්ගේ ශුද්ධ ආදායමේ කප්පාදුවක් දිගටම කරගෙන යනු ඇති බවයි. Casumo හි කොමිස් ආරම්භය 25% සිට 45% දක්වා ඍණාත්මක රැගෙන යාමක් නොමැතිව ආදායම් කොටසකි.